Schodiště otevřené bez podtupnic s vyztuženým stupněm; zábradlí s nerez. výplní, vedenou v dřevěných sloupcích; pařený buk