Schodiště segmentové, zavěšené s nerezovým zábradlím. Přírodní dub.